Antipest-beleid

Pesten vraagt om actie.We kunnen er immers samen voor zorgen dat pesten niet kan plaatsvinden én ook dat het pesten stopt.

Pas als je pesten beleidsmatig aanpakt, krijg je een duurzaam resultaat: creëer een klimaat waar het fijn werken, leven en spelen is. En eindig bij wat je kan doen na een incident om de schade te beperken en eruit te leren.

Je kan starten met een eenvoudig plan en dit stukje voor stukje opbouwen. Het belangrijkste is om ermee aan de slag te gaan en alle partijen te betrekken. 

Hieronder vind je alvast enkele zelfscans om je op weg te zetten. 

De partners van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bieden begeleiding(en) en vormingen aan voor zowel jongeren, ouders als begeleiders van kinderen en jongeren (voor onderwijs, sport of jeugdwerking).

Zelfscans:

Heb je hulp nodig bij het maken van een beleidsplan of ben je benieuwd hoe jouw organisatie momenteel scoort? Doe de zelfscans:

NIEUW! Evaluatietool voor onderwijs


De evaluatietool voor onderwijs helpt jouw school in het beoordelen van het huidige antipestbeleid. Op basis van 7 hoofdindicatoren zoals o.a. de beleidsvisie, wordt er gepeild naar de sterktes, zwaktes en groeimogelijkheden van het antipestbeleid van jouw school. Op deze manier krijg je een overzicht van waar jouw school staat in het voorkomen en aanpakken van (cyber)pesten. 

Deze evaluatie-oefening is gratis en kan ten allen tijde herhaald worden, om jouw antipestbeleid telkens te verbeteren. Scoort jouw school hoog, dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan de komende 'Pesten, dat kan niet!'-prijs. Succes!

Grenswijs


Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  • Stap 1: Doe de quickscan en kom te weten waar jullie organisatie beleidsmatig kan op inzetten. Aan de hand van tien stellingen krijg je zicht op de stand van zaken en, afhankelijk van het antwoord, een aanbeveling, met links naar hoe je zo’n aanbeveling uitvoert.
  • Stap 2: Maak je beleidsplan in je persoonlijke inlogzone. Grenswijs geeft je antwoorden op de vragen waar jij als beleidsmedewerker mee zit. Maak je organisatie wijzer over grenzen.
Beleidstool Mediawijsheid


De Beleidstool Mediawijsheid helpt jouw school in het opstellen van een mediawijs beleid. 

Zo kan je als school stapsgewijs, op eigen tempo, een beleidsplan ontwikkelen rond thema’s als cyberpesten, sexting, online identiteit of portret- en auteursrecht. Zowel de kansen die digitale media bieden op school komen aan bod, zonder de risico’s uit de weg te gaan.

Time-Out tegen Pesten (voor sportclubs)


Jouw gedrag als sportbegeleider is van cruciaal belang voor een positief groepsklimaat. Als trainer heb je gezag. Kinderen en jongeren nemen heel wat van jouw gedrag over. 

Door alles wat je doet (of niet doet), beïnvloed je (soms onbewust) het groepsklimaat. Eens stilstaan bij hoe jij omgaat met jouw groep kan dus erg nuttig zijn. 

Hier vind je alvast een checklist om je daarbij te helpen.

Check-it-out (voor jeugdorganisaties)


Begeleid jij jongeren in jeugdorganisaties? Maakt jouw lokale jeugdvereniging of -organisatie voldoende werk van het voorkomen en aanpakken van pesten? 

Toets het af aan de hand van onze checklist. De puntjes die je niet kon afvinken, kan je alvast op je 2do-lijstje zetten! Veel succes!