Alles over Pesten

Wie zijn wij?

Alles over Pesten bundelt bestaande, betrouwbare informatie over het thema pesten. Het biedt hulp aan kinderen/jongeren, leerkrachten, begeleiders, ouders en iedereen die omgaat met kinderen en jongeren.

Hiervoor ontwikkelt Alles over Pesten het digitaal platform www.allesoverpesten.be. Het organiseert, coördineert mee en ondersteunt bestaande, vernieuwende en nieuwe campagnes.

Alles over Pesten wil de toegang tot hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk maken door bestaande hulplijnen in kaart te brengen.

Het kaart de bestaande noden en vragen aan en reikt vormingen en (beleids)advisering aan voor alle betrokkenen, op alle mogelijke niveaus en voor alle sectoren.

En tot slot brengt Alles over Pesten onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met het thema pesten bezig zijn samen om de knowhow dichter bij elkaar te brengen.


Alles over Pesten wordt uitgewerkt door het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten in opdracht van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding. Lees meer over de missie, de organisatie en de leden van het netwerk op www.kieskleurtegenpesten.be/over-kktp.