Weetjes over pesten

NIEUWSTE cijfers over pesten:

 • 1/5 van de Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd (= 19,7%).
  Dit is een stijging van ongeveer 3,2% t.o.v. de cijfers van 2018.
 • Vooral in de groep van de 11-12-jarigen liggen de cijfers erg hoog: ongeveer 1/3 (= 29%) zegt het slachtoffer te zijn geweest van pesten.
  De cijfers dalen met de leeftijd, maar zelfs bij groep 17-18-jarigen wordt 12% gepest.
 • 1/12 (8,3%) van de bevraagde groep jongeren werd intens gepest (2 tot 3x/maand): jongens en meisjes worden ongeveer evenveel gepest.
 • 1/8 (12,2%) van de bevraagde groep jongeren geeft te kennen in de afgelopen maanden wel eens iemand te hebben gepest: jongens pesten opvallend meer (15,7%) dan meisjes (8,6%). Jongens (5,5%) vertonen vaker intens pestend gedag dan meisjes (2,2%).

Cyberpesten:

 • 1/8 is slachtoffer (= 12,3%). Dit is een stijging van 4,3% t.o.v 2018.
 • Meisjes (14%) zijn vaker slachtoffer dan jongens (10,6%). Enkel in de oudste leeftijdsgroep (17-18j) ligt het cijfer bij jongens hoger dan bij de meisjesgroep.
 • 1/23 van de jongens (4,3%) en 1/21 van de meisjes (4,6%)  worden intensief gecyberpest (2 tot 3x/maand): dit is een verdubbeling van de cijfers t.o.v 2018.
 • 1/11 is dader (9,2%): dit is een sterke stijging t.o.v. 2018 (5%). De stijging tekent zich vooral af bij jongens: van 5,6% (2018) naar 11,3% (2022) en dit in de groep van 11-12-jarigen: van 3,8% (2018) naar 10,5% (2022).
 • Intensief cyberpesten gebeurt vaker door jongens (4,7%) dan door meisjes (1,9%). In de jongensgroep neemt dit toe naarmate de leeftijd vordert: 5,4% van de 17-18-jarige jongens geef aan meermaals een ander/anderen te cyberpesten.

bron: HBSC studie 2022 (bevraging 2021/22)
lees het rapport
met de cijfers en duiding van het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen Pesten

19.7 %
Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd
 • 1/4 gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten (= 25%).
  • Van de groep die erover praat (3/4, 75%), vertelt 2/5 het niet aan hun leerkracht. (= 40%)
  • 1/5 van de leerlingen werd gepest aan begin van schooljaar (= 21% t.o.v. 12% aan einde van schooljaar).
  • Van de meer dan duizend bevraagde Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar gaf bijna 4/5 aan dat leerkrachten (heel) veel kunnen doen om pesten te verminderen (= 77%).
  • Iets minder dan 1/2 van de jongeren vindt dat hun leerkracht pestsituaties vaak of altijd goed heeft aangepakt. (= 46%)

  bron: Teachers4Victims-studie van Hilde Colpin (KU Leuven) – april 2021

  1 4
  gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport

  3/4 van de sporters (= 75%) ervaart voor hun 18 jaar minstens één keer een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag (pesten is daar één vorm van):

  • 1/5 Vlaamse sporters (= 20%) en 1/4 Waalse sporters (= 25%) krijgen voor hun 18de te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • 1/2 sporters meldt fysiek grensoverschrijdend gedrag (= 50%).
  • 2/3 sporters krijgt te maken met psychisch geweld (= 66%).
  • 1/3 Vlaamse sporters (= 33%) en 4/10 Waalse sporters (=25%) werden verwaarloosd (= staan er alleen voor en krijgen geen steun/vriendschap).

  bron: CASES-onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport (nov. 2021)