Weetjes over pesten

Cijfers over pesten:

 • 1/6 van de Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd (= 16,5%).
 • Er is een daling in de cijfers van ongeveer 3 à 4% (2018 t.o.v. 2016).
 • Gepest worden komt het meeste voor in de groep 11-14 jaar bij jongens. Bij meisjes is dit meer evenredig verdeeld tussen de verschillende leeftijden (11–18 jaar).
 • Jongens en meisjes worden ongeveer evenveel gepest.
 • Jongens pesten dubbel zo veel als meisjes.

Cyberpesten:

 • 1/14 is slachtoffer (= 8%).
 • Meisjes zijn vaker slachtoffer dan jongens. Bij jongens stijgt het risico op intensief slachtofferschap met de leeftijd.
 • 1/20 is dader, jongens iets vaker dan meisjes (= 5%).

bron: HBSC studie 2020 (bevraging 2018)

16.5 %
Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd
 • 1/4 gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten (= 25%).
  • Van de groep die erover praat (3/4, 75%), vertelt 2/5 het niet aan hun leerkracht. (= 40%)
  • 1/5 van de leerlingen werd gepest aan begin van schooljaar (= 21% t.o.v. 12% aan einde van schooljaar).
  • Van de meer dan duizend bevraagde Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar gaf bijna 4/5 aan dat leerkrachten (heel) veel kunnen doen om pesten te verminderen (= 77%).
  • Iets minder dan 1/2 van de jongeren vindt dat hun leerkracht pestsituaties vaak of altijd goed heeft aangepakt. (= 46%)

  bron: Teachers4Victims-studie van Hilde Colpin (KU Leuven) – april 2021

  1 4
  gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport

  3/4 van de sporters (= 75%) ervaart voor hun 18 jaar minstens één keer een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag (pesten is daar één vorm van):

  • 1/5 Vlaamse sporters (= 20%) en 1/4 Waalse sporters (= 25%) krijgen voor hun 18de te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • 1/2 sporters meldt fysiek grensoverschrijdend gedrag (= 50%).
  • 2/3 sporters krijgt te maken met psychisch geweld (= 66%).
  • 1/3 Vlaamse sporters (= 33%) en 4/10 Waalse sporters (=25%) werden verwaarloosd (= staan er alleen voor en krijgen geen steun/vriendschap).

  bron: CASES-onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport (nov. 2021)