Check-it-out (voor jeugdorganisaties)

Begeleid jij jongeren in jeugdorganisaties? Maakt jouw lokale jeugdvereniging of -organisatie voldoende werk van het voorkomen en aanpakken van pesten? Toets het af aan de hand van onderstaande checklist. De puntjes die je niet kon afvinken, kan je alvast op je 2do-lijstje zetten! Veel succes!

CHECK?
1.We brengen veel variatie in spelletjes, zo vindt elk kind wel iets dat het leuk vindt. We hebben oog voor spelletjes waarbij kinderen regelmatig afwisselen van partner of kleiner groepje.
2.Wij werken aan een goede sfeer in de groep en zetten elkaar in de bloemetjes
3.Wij maken het plezant online en vragen daarvoor de hulp en steun van alle leden en zelfs de ouders
4.We vragen regelmatig de mening van de kinderen, integreren die in de werking en koppelen dit terug naar hen.
5.We leren onze grenzen kennen.
6.We praten regelmatig met elkaar, ook over onze gevoelens.
7.Onze jeugdbeweging maakt duidelijk dat pesten niet kan.
8.Ouders weten bij wie ze terecht kunnen als hun kind met een probleem zit
9.Als er iets is, kunnen de kinderen bij ons terecht.
10.Indien grenzen overtreden worden, keuren we het gedrag af : “Dit zeg of doe je niet. Punt”
11.Bij een probleem zoeken we samen met de kinderen naar oplossingen en/of maken we afspraken over volgende stappen.
12.Bij pesten grijpen we zo snel als mogelijk in.
13.We houden minstens één keer per jaar een evaluatie en sturen bij waar nodig: Wat willen we behouden? Wat willen we anders? Hoe gaan we dit doen?