Vormingen

Sterk jezelf en je klas, school, organisatie, gezin tegen pesten via één van onderstaande vormingen, georganiseerd door onze partners.

Kinderen/jongeren

 • Doelgroep: leerlingen van 5de of 6de leerjaar basis onderwijs
 • Duur: max 1 dag
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Partner: Pimento
 • Prijs: op aanvraag

We bevorderen de weerbaarheid, talenten(h)erkenning en samenhang binnen je (klas)groep: de ideale remedie tegen pesten.

De kinderen krijgen via actieve speelse opdrachten inzicht in de structuur, het functioneren en de sfeer van de groep. We zetten daarbij sterk in op persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid.

 • Doelgroep: leerlingen van secundair onderwijs (12-18 jaar)
 • Duur: max 3 dagen
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Partner: Pimento
 • Prijs: op aanvraag

We bevorderen de weerbaarheid, talenten(h)erkenning en samenhang binnen je (klas)groep: de ideale remedie tegen pesten! De deelnemers krijgen via actieve opdrachten inzicht in de structuur, het functioneren en de sfeer van de groep. We zetten daarbij sterk in op persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. Zo creëren we samen een context waarin iedereen zich goed kan voelen.

 • Doelgroep: 12-18 jaar
 • Duur: max 1 dag
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Partner: Pimento
 • Prijs: op aanvraag

Verhoog de online weerbaarheid van jongeren met een halve of hele dag vorming. Op een interactieve manier worden de hot topics van de digitale wereld onder de loep genomen en bespreekbaar gemaakt.

Stel zelf een pakket samen! Op basis van jouw noden en vragen stellen we een vorming op maat samen. Een mix of een verdieping van volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Online relaties en seksualiteit: sexting, catfishing, porno, victim blaming
 • (Veilig) gedrag op internet: cyberpesten, haatspraak, nettiquette en privacybescherming
 • Online identiteit: Online zelfbeeld, online imago, online vs. offline en digitale balans
 • Doelgroep: 1ste, 2de en 3de kleuterklas
 • Duur: 15 à 20 minuten per klas
 • De voorstellingen worden slechts georganiseerd indien 2 of meer kleuterklassen inschrijven voor dezelfde dag
 • Partner: School Zonder Pesten
 • Prijs: op aanvraag

Onze acteur stelt op een ludieke manier de Victor handpop voor aan de kindjes in de klas. Hij toont aan de hand van enkele voorbeelden hoe de kinderen in gesprek kunnen gaan met Victor. Victor wordt op die manier het ‘praatmaatje’ waarmee de kinderen hun leuke en minder leuke gevoelens kunnen delen.

Door de voorstelling leert de juf/meester enkele voorbeelden kennen over hoe de Victor handpop ingezet kan worden in de klas. De pop maakt het voor kleuters heel toegankelijk om over hun gevoelens te praten. De bijgeleverde gids gaat nog dieper in op deze onderwerpen en methodes.

Inbegrepen in een lespakket (per klas):

 • een voorstelling in de klas
 • een Victor handpop
 • een gids ‘Victor als praatmaatje’
 • A3 prenten van de 4 basisgevoelens
 • 1 Goedgevoel verhalenbundel in kamishibai-formaat
 • Doelgroep: 1ste en 2de leerjaar
 • Duur: 40 minuten per klas
 • Max. aantal deelnemers: 2 klassen
 • Partner: School Zonder Pesten
 • Prijs: op aanvraag

Victor is een gekke uitvinder. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten. Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen een Goedgevoel latje.

Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen ze op een heel laagdrempelige manier tonen en benoemen wat ze voelen en denken.

Inbegrepen:

 • een Goedgevoel-latje per kind
 • een brief voor alle ouders
 • een affiche voor de klas
 • een Victor vragenlijst voor de nabespreking
 • Doelgroep: 3de en 4de leerjaar
 • Duur: 55 minuten
 • Max. aantal deelnemers: 2 klassen
 • Partner: School Zonder Pesten
 • Prijs: op aanvraag

Bram is een slimme, maar gekke onderzoeker. Met zijn OK-lab en de hulp van professor PLAHIP, onderzoekt hij hoe kinderen met elkaar omgaan en waarom ze soms pesten. Hij wil andere kinderen helpen die hem mails en brieven sturen met vragen over pesten.

Na het onderzoek, nodigt hij de kinderen uit om lid te worden van de OK-Brigade. De leden van de OK-brigade vinden elkaar OK, ze pesten niet en ze doen hun best om pesten in de klas, op school en daarbuiten te stoppen. Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen het Goedgevoel latje. Met dit latje kunnen ze dag in dag uit aangeven hoe ze zich voelen.

De kinderen kunnen na de voorstelling terecht op de website www.ok-brigade.be of ze kunnen mailen naar bram@ok-brigade.be.

Inbegrepen:

 • een Goedgevoel latje per kind
 • OK-Brigade armbandje per kind
 • een brief voor alle ouders
 • een affiche voor de klas
 • een Bram vragenlijst voor de nabespreking
 • Doelgroep: 5de en 6de leerjaar
 • Duur: 50 minuten + 20 minuten nabespreking
 • Max. aantal deelnemers: 2 klassen
 • Partner: School Zonder Pesten
 • Prijs: op aanvraag

Tom en Nonkel Bretel hebben een bijzondere band. Ze zien elkaar niet zo veel, maar via brieven en hun smartphone houden ze contact. Nonkel Bretel vertelt inspirerende verhalen over conflicten, verdriet en pesterijen maar ook over zelfvertrouwen, samenwerken en respect.

Tom ontdekt de positieve elementen in elk verhaal, maar ondertussen krijgt hij vervelende berichtjes op zijn telefoon …

Na de voorstelling krijgen alle kinderen het Goedgevoel latje en volgt een nabespreking met de acteur. De kinderen reflecteren over de inhoud van de voorstelling en ontdekken waarvoor de P zou staan. Pesten? Plagen? Positief? Participatie?…

Inbegrepen:

 • een Goedgevoel-latje per kind
 • een positieve postkaart per kind
 • een brief aan alle ouders
 • een Bretel vragenlijst voor de nabespreking
 • een affiche voor de klas
 • Doelgroep: 5de en 6de leerjaar
 • Duur: 50 minuten
 • Max. aantal deelnemers: 1 klas
 • Partner: School Zonder Pesten
 • Prijs: op aanvraag

Bert Babbelaar komt naar de school en vertelt aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een innemend verhaal, waarna een sensibiliserende groepsdiscussie rond ‘Kunnen zijn wie je bent’ volgt.

De focus van de vertelvoorstelling ligt op de positieve groepsdynamiek en het empathisch vermogen van de jongeren. Alles begint met het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’ (-> Zijn Zonder Zorgen) bespreekbaar te maken. Dankzij de toegankelijke en ludieke ‘Bert Babbelaar’ en zijn ‘Babbelstoel’ wordt het thema in groep/in klasverband besproken. Achteraf kan de leerkracht hierop verder bouwen en hebben de leerlingen die hierover wensen verder te praten hulpmiddelen om dit aan te geven. Ze kunnen bijvoorbeeld op de ‘Babbelstoel’ gaan zitten, die na de vertelvoorstelling in de klas achterblijf.

Inbegrepen:

 • een regisseursstoel (de 'Babbelstoel' van Bert Babbelaar)
 • een brief voor de ouders
 • een aantal dilemma's rond dewelke de leerkracht kan verder werken
 • Doelgroep: leerlingen uit het secundair onderwijs (liefst uit verschillende jaren en graden en richtingen) en 3 begeleiders + directie
 • Duur: 13 uur (online intake + doelen en plannen opstellen + coaching leerkrachten + vaardigheidstraining + evaluatie en bijsturing)
 • Max. aantal deelnemers: 16 + 3 begeleiders
 • Partner: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
 • Prijs: op aanvraag

De Vlaamse Scholierenkoepel biedt scholen gratis een inspiratieworkshop rond peer support aan. Nadien kunnen scholen opteren voor deze trajectbegeleiding met 5 contactmomenten rond peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie worden betrokken.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 2u
 • Max. aantal deelnemers: onbeperkt op locatie (minder interactief als meer dan 30 deelnemers), 25 bij online vorming
 • Op locatie of online
 • Partner: Gezinsbond - Veilig Online
 • Prijs: op aanvraag

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit.

Hoe gaat cyberpesten precies in z’n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan?

Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 1 uur
 • Partner: Gezinsbond – Veilig Online
 • Prijs: gratis

Online webinar, gratis te bekijken:
Webinar cyberpesten, voor ouders van jonge kinderen

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Dat weet iedereen. Als het ook online gebeurt, komt het extra hard aan. En het houdt niet op. Hoe gaat cyberpesten in z’n werk? Wat doet het met een kind? Hoe pak je dat als ouder aan? In dit webinar krijg jij als ouders antwoorden op deze vragen én tips om cyberpesten te voorkomen.

Spreker: Frederik Vanhuffel

Dit webinar vond plaats op donderdag 22 oktober 2020.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 1 uur
 • Partner: Gezinsbond – Veilig Online
 • Prijs: gratis

Online webinar, gratis te bekijken:
Webinar Cyberpesten, voor ouders van tieners

Pesterijen raken diep. Maar wat is de impact? Soms gaat het digitaal gewoon verder. Is er een verschil tussen cyberpesten en ‘gewoon’ pesten? De analyse van cyberpesten in dit webinar maakt jou als ouder waakzamer om signalen van pestgedrag te detecteren. En je komt meer te weten over hoe jij jouw tiener kan begeleiden bij cyberpesten.

Spreker: Steven Welters

Dit webinar vond plaats op donderdag 26 november 2020.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: +- 2 uur
 • Locatie zelf te bepalen, liefst ten oosten van Antwerpen en Brussel
 • Aanvragen 2 maanden op voorhand
 • Partner: GO! Ouders
 • Prijs: op aanvraag

Elk kind en elke jongere heeft recht op een onbezorgde en toffe schooltijd. Dat is de beste garantie voor een gelukkige en succesvolle toekomst. Een goede schooltijd biedt kinderen en jongeren de kans om echt te leren, zinvolle ervaringen op te doen en hun eigen mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen te leren kennen. De school is een unieke sociale oefenplek. Daar kunnen kinderen leren samen werken en ervaring opdoen in het omgaan met participatie en diversiteit.

Pesterijen zetten een domper op dit rijke, positieve verhaal. Dan verkrampen kinderen, raken ze in de knoop en steken twijfel en argwaan de kop op. Als we zien wat pesterijen allemaal teweeg brengen, dan komt het erop aan pesterijen te voorkomen of zo gauw mogelijk in de kiem te smoren. Van pesten wordt niemand beter, integendeel.

Kinderen, leerkrachten en ouders moeten samenwerken om pesterijen te helpen voorkomen. Dat lukt niet zonder afstemming en dialoog.

Vragen die tijdens de infosessie aan bod komen, zijn:

 • Wat is pesten? Wat is cyberpesten? Waarin verschilt het van plagen
 • Waarom wordt er ge(cyber)pest en hoe gebeurt het?
 • Hoe pesterijen herkennen?
 • Wat brengen ze teweeg? Hoe ernstig zijn de gevolgen?
 • Waarom wordt er zo lang gezwegen? Hoe de dialoog bevorderen?
 • Hoe kan je gepeste kinderen helpen? Wat doe je best niet?
 • Wat mag er van de school worden verwacht?

De lezing (2 uur) wordt ingekleurd met videomateriaal en tal van praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen de kans om zelf ook vragen te stellen.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 2u à 2u30
 • Locatie zelf te bepalen, liefst ten westen van Antwerpen en Brussel
 • Aanvragen 4 maanden op voorhand
 • Partner: GO! ouders
 • Prijs: op aanvraag

De meeste ouders hopen nooit te horen te krijgen dat hun kind betrokken is bij pestgedrag. Toch komt pesten vaak voor: 1 op 5 kinderen maakt een periode mee waarin het gepest wordt op school. Ongeveer evenveel kinderen zijn als dader of mededader betrokken bij pesten. De kans dat één van je kinderen thuiskomt met een verhaal over pesten is dus behoorlijk groot… Tijdens deze vormingsavond krijg je de kans om je voor te bereiden op dit soort situaties.

Je krijgt een antwoord op vragen als:

 • Wat is pesten eigenlijk? Hoe maak ik het onderscheid tussen een onschuldige plagerij en echt pestgedrag? Heeft cyberpesten iets te maken met pestgedrag op school?
 • Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn kind niet gepest wordt of gaat pesten?
 • Hoe kom ik te weten of mijn kind betrokken is bij pesten?
 • Hoe reageer ik best als ik ontdek dat mijn kind gepest wordt? En wat doe ik als mijn kind zelf pest of meepest met andere kinderen?
 • Hoe kan pesten gestopt worden? Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik van de school verwachten?

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

 • Lezing (ongeveer 1 uur)
 • Voorstelling van het pestbeleid van de school (door iemand van de school, dit wordt op voorhand samen met de begeleidster voorbereid)
 • (indien gewenst) een korte pauze of de mogelijkheid tot reflectie in kleine groepjes
 • Panelgesprek: begeleidster (en indien mogelijk enkele verantwoordelijken van de school) beantwoorden vragen van het publiek.

Dit is het vooropgesteld programma van de infoavond, op vraag kunnen er nog wel wijzigingen worden toegepast.

 • Doelgroep: ouders van kinderen en jongeren
 • Duur: 2u
 • Op locatie of online
 • Partner: VCOV
 • Prijs: op aanvraag

Preventie en aanpak van pestgedrag, begripsomschrijving, typologie, nieuwe vormen, wat kunnen ouders doen, wat kunnen leerkrachten doen, globaal plan van aanpak en preventie…

Deze vorming wordt gegeven door Maurits Wysmans. Hij was tot 1/11/2020 opleidingshoofd van de Professionele Bachelor ‘Sociale Readaptatie Wetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn’ verbonden aan de UCLL. Hij kan terugblikken op een jarenlange praktijkervaring in consultaties met gezinnen in complexe opvoedingssituaties en met leerkrachten in verband met opvoedings- en gedragsproblemen. Hij gaf lezingen in binnen- en buitenland en leidde studiedagen en workshops voor opvoeders, kinderbegeleiders, hulpverleners, leerlingenbegeleiders en leerkrachten. Hij publiceerde in diverse vaktijdschriften en schreef samen met Rik Prenen in 2014 het boek ‘Praten met ouders’.

Begeleiders

 • Doelgroep: directie en leerkrachten secundair onderwijs
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: onbeperkt
 • Partner: Cavaria/Kliq
 • Prijs: op aanvraag

Hete hangijzers rond diversiteit zijn niet altijd even gemakkelijk om bespreekbaar te maken in de klas. Of je nu lesgeeft in het basis- of secundair onderwijs, als leerkracht kom je dagelijks in aanraking met verschillende meningen. Niet alle neuzen staan in dezelfde richting en niet alle visies zijn te verzoenen. En dat hoeft ook niet. Maar het laatste wat je wilt is een polariserend klimaat in jouw klas.

In deze vorming bestuderen we het concept polarisatie en bekijken we dit op schoolniveau. Vervolgens gaan we aan de slag met het dialoogmodel met praktische en concrete casussen. We formuleren tips over hoe je kan omgaan met weerstand in jouw klas. Diversiteit in het algemeen, seksuele diversiteit in het bijzonder, vormt hiervoor ons kader.

 • Doelgroep: Zorgleerkrachten en CLB-medewerkers
 • Duur: in totaal 3 dagen (online voortraject van 1/2 dag + 2,5 dagen fysiek). De opleiding wordt voorzien op vaste locaties, op vaste data.
 • Partner: Mediawijs, Pimento, Tenz
 • Prijs: op aanvraag

Deze opleiding stoomt je klaar om handelingsgericht te werken in geval van cyberpesten op school. De opleiding is een combinatie van theoretische input en actieve werkvormen, zoals groepsgesprekken en rollenspelen voor het inoefenen van technieken. Daarnaast is er ruimte om in te spelen op de noden van de deelnemers aan de hand van casussen uit hun praktijk.

Meer info over deze vorming, locaties en data + inschrijving via Mediawijs.be

 • Doelgroep: onderwijs, jeugdwerk, bib, jeugdzorg
 • Duur: afhankelijk van doelgroep. De opleiding wordt voorzien op vaste locaties, op vaste data.
 • Partner: Mediawijs
 • Prijs: op aanvraag

Met de opleiding Mediacoach til je je organisatie naar een hoger niveau in de digitale wereld. Met jouw brede kennis ben je een coach, aanspreekpunt en inspirator voor alles rond mediawijsheid. Een Mediacoach bewijst zijn nut op school, in de bib of in de bijzondere jeugdzorg, maar ook in elke organisatie die een digitaal duwtje kan gebruiken.

Een mediacoach is een …

 • Een coach. Een mediacoach motiveert collega’s en helpt hen bij het inzetten van digitale media of het uitrollen van een mediawijs beleid.
 • Een aanspreekpunt. Zijn er vragen over mediawijsheid en digitale geletterdheid? De mediacoach heeft een antwoord klaar of weet waar je het kan vinden.
 • Een inspirator. Het enthousiasme van de mediacoach over (digitale) media werpt z’n vruchten af. De mediacoach inspireert anderen met concrete tips en ideeën.

Meer info over deze vorming, locaties en data + inschrijving via Mediawijs.be

 • Doelgroep: begeleiders van groepen jongeren
 • Duur: max 1 dag
 • Max deelnemers: 15
 • Partner: Pimento
 • Prijs: op aanvraag

Hoe voorkom je pestsituaties? Hoe ga je om met pesten? Welke kracht heeft de groep om de pestsituatie aan te pakken? Tijdens deze vorming leer je pestgedrag herkennen, krijg je inzicht in het belang van pestpreventie én maak je kennis met de aanpak van Pimento.

Je leert hoe je de verbondenheid in een groep stimuleert door aandacht te besteden aan individuele krachten en talenten. En hoe je samen aan een context kunt werken waarin pesten geen plaats (meer) krijgt.

 • Doelgroep: leerkrachten basis- en secundair onderwijs
 • Duur: 2u
 • Op locatie of online
 • Partner: VCOV
 • Prijs: op aanvraag

Preventie en aanpak van pestgedrag, begripsomschrijving, typologie, nieuwe vormen, wat kunnen ouders doen, wat kunnen leerkrachten doen, globaal plan van aanpak en preventie…

Deze vorming wordt gegeven door Maurits Wysmans. Hij was tot 1/11/2020 opleidingshoofd van de Professionele Bachelor ‘Sociale Readaptatie Wetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn’ verbonden aan de UCLL. Hij kan terugblikken op een jarenlange praktijkervaring in consultaties met gezinnen in complexe opvoedingssituaties en met leerkrachten in verband met opvoedings- en gedragsproblemen. Hij gaf lezingen in binnen- en buitenland en leidde studiedagen en workshops voor opvoeders, kinderbegeleiders, hulpverleners, leerlingenbegeleiders en leerkrachten. Hij publiceerde in diverse vaktijdschriften en schreef samen met Rik Prenen in 2014 het boek ‘Praten met ouders’.

 • Doelgroep: jeugdwerk
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Min. 8 en max. 25 deelnemers
 • Partner: Tumult
 • Prijs: op aanvraag

In deze vorming sta je stil bij vragen als:

 • Wat is pesten?
 • Wie is allemaal betrokken in een pestsituatie?
 • Hoe voorkom je pesten?

Daarna zoom je in op de 7 stappen van No Blame. Je leert pesten in groep aan te pakken, met als gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de groep.

Opgelet: experimenteren met gesprekstechnieken en toepassen van het stappenplan doe je in de vorming Pesten aanpakken met No Blame – gevorderd.

 • Doelgroep: jeugdwerk
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Min. 8 en max. 25 deelnemers
 • Partner: Tumult
 • Prijs: op aanvraag

Na deze vorming kan je aan de hand van No Blame een pestsituatie aanpakken. Je leert elke stap in het stappenplan tot in detail kennen en krijgt de kans om de verschillende fases uitgebreid te oefenen.

Je maakt kennis met nieuwe gesprektechnieken en begeleidershoudingen.

Opgelet: volg eerst de vorming Pesten aanpakken met No Blame – basis voor je deze vorming boekt.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Min. 8 en max. 25 deelnemers
 • Partner: Tumult
 • Prijs: op aanvraag

1/10 jongeren wordt gepest via het internet. Krijgen jouw leden of leiding ook te maken met gênante foto’s op Facebook? Worden ze uitgesloten in Whatsapp-groepen? Of duiken er belachelijke posts op via Snapchat? In elke jongerengroep speelt er weleens een lichte of zware vorm van cyberpesten.

In deze vorming ga je dieper in op deze vragen:

 • Wat is het verschil tussen klassiek pesten en cyberpesten?
 • Hoe voorkom je cyberpesten?
 • Wat kan jij doen als leider van de groep?

We bouwen in deze vorming verder op de ervaringen die de groep zelf heeft met (cyber)pesten. Aan de hand van verschillende kapstokken werken we samen een stappenplan uit om cyberpesten aan te pakken.

 • Doelgroep: club-api’s, federatie-api’s, sportclubbestuurders, sportclubondersteuners, trainers
 • Duur: ongeveer 2 uur
 • Aantal deelnemers: min. 10, max. 30
 • Partner: Centrum Ethiek in de Sport
 • Prijs: op aanvraag

Hoe herken je pestgedrag? Wat kan je doen om pesten te voorkomen en hoe reageer je als dit zich voordoet tussen leden van de sportclub?

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. We bespreken twee mogelijke manieren om op pestgedrag te reageren: de confronterende en niet-confronterende aanpak (No Blame methode).

Doelstellingen vorming:

 • Leren herkennen van pestgedrag
 • Inzicht krijgen in twee mogelijke manieren om op pestgedrag te reageren als begeleider
 • Inzicht krijgen in hoe je pesten kan voorkomen in de sportclub
 • Doelgroep: alle professionals van een organisatie
 • Duur: te bepalen: 3 uur, 6 uur of 9 uur
 • Max. aantal deelnemers: te bespreken
 • Partner: Sensoa
 • Prijs: op aanvraag

Hoe reageer je als professional op seksueel grensoverschrijdend gedrag in je organisatie? Hoe praat je met jongeren en volwassenen over seks en grenzen? Maak kennis met Sensoa Vlaggensysteem en andere tools in deze vorming op maat.

Kies één of meer van de 5 thema's
1. Sensoa Vlaggensysteem

Hoe past seksualiteit in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Hoe ga je als professional om met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van volwassen cliënten? Wat met ongewenst gedrag van collega's? Daarover gaat het Sensoa Vlaggensysteem, een succesvolle methodiek om seksueel gedrag bespreekbaar te maken. Leer de basisprincipes toepassen en maak kennis met enkele materialen.

2. Jongeren met een verstandelijke beperking: tool Buiten de Lijnen

Kinderen en jongeren met een beperking kennen een andere, disharmonische ontwikkeling. Wat betekent dat voor hun seksualiteit? Maak kennis met Buiten de Lijnen: een toepassing van het Sensoa Vlaggensysteem op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

3. Sexting in jouw organisatie

Wanneer gaat online seksueel gedrag over de grens en hoe reageer je? We werken aan een eenduidige visie en bespreken de recentste feiten en cijfers. We passen het Sensoa Vlaggensysteem toe op online situaties. We testen werkvormen uit om online seksueel gedrag bespreekbaar te maken. Als je dat wenst, bekijken we hoe een beleid rond online seksualiteit eruit kan zien.

4. Beleid uitbouwen met Grenswijs

Elke plek waar jongeren of volwassenen samenkomen heeft een beleid rond seksualiteit nodig. We bespreken belangrijke stappen om beleid te maken: visie ontwikkelen, een gedragscode bepalen, een aanspreekpersoon integriteit (API) aanduiden, richtlijnen uitwerken om te reageren op incidenten.

5. Reageren als omstander

Hoe reageren als je getuige bent van seksueel grensoverschrijdend gedrag? De meeste mensen willen wel ingrijpen, maar weten niet hoe. Daarom werkte Sensoa concrete handvatten uit. Wil je inzicht krijgen in de rol van omstanders? Wat zorgt ervoor dat je wel durft reageren? Wil je daarover lesgeven aan jongeren of volwassenen? Volg deze specifieke opleiding over omstanders. We geven ook basisinformatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vorming op maat is mogelijk op aanvraag (online/offline, doelgroep, noden, ...)

Wil je graag een vorming bij
één van onze partners aanvragen?