Wegwijzer voor ouders

om pesten aan te pakken
1

Blijf kalm

Als je kind jou vertelt dat het gepest wordt, dan zal dit jou als ouder raken. Probeer kalm te blijven en je emoties onder controle te houden. Je kind heeft er geen baat bij om te zien dat het jou emotioneel raakt en kan mogelijk afhaken in het gesprek. Nu je kind deze eerste belangrijke stap gezet heeft, is het belangrijk het gesprek op gang te houden.

background accent
2

Luister naar het verhaal van je kind

Stel vragen:

  1. Wat is er gebeurd? Wanneer is het begonnen? Hoe vaak komt het voor?
  2. Hoe voelt dat voor jou? Wat of wie geeft je steun?
  3. Vertelde je het al aan iemand? Wat is er dan gebeurd?
  4. Wat is voor jou belangrijk? Wat moet veranderen?
  5. Wat is daarvoor nodig? Wie of wat kan je daarbij helpen? Wat is voor jou een stap(je) vooruit?
background accent
3

Stel je kind gerust

Vertel dat (cyber)pesten onaanvaardbaar is en dat je kind er niet alleen voor staat. Maak duidelijk dat hem/haar/hun geen schuld treft: het is nooit jouw fout als je gepest wordt. Bedank je kind dat het jou over het pestprobleem vertelt, want dat is niet gemakkelijk.

background accent
4

Werk samen een plan uit

Bespreek samen:

  • wie je wil contacteren? 
  • wat wil je zeggen? 
  • wat wil je dat er gebeurt?
  • wanneer en hoe zullen jullie dit doen?

Doe niets wat je kind niet weet. Als je iemand moet contacteren terwijl je kind dit niet wil, vertel je kind waarom dit echt nodig is.

background accent
5

Contacteer jullie vertrouwenspersoon

Neem contact op met de persoon die jullie vertrouwen binnen de school, de sportclub of jeugdvereniging. Maak samen afspraken en hou elkaar op de hoogte van de opvolging.

background accent
6

Extra hulp nodig?

Pesten doet zich meestal voor in groep en wordt best aangepakt daar waar het zich voordoet, in de groep. Probeer daarom altijd eerst het probleem intern, binnen de groep op te lossen (zie vorige stappen). Pas als dat niet lukt, kan je hulp zoeken extern, buiten deze groep.

ONDERWIJS: directie of CLB

JEUGD & CULTUUR: de groepsleiding of het bestuur

SPORT: club-API (aanspreekpunt integriteit) of bestuur

Gaat het over strafbare feiten: contacteer de politie.

Lees ook: Is pesten een strafbaar feit?

background accent
7

Extra hulp nodig?

Als vorige stap niet lukte, zoek dan hulp bij:

ONDERWIJS: schoolbestuur

JEUGD & CULTUUR: API van je organisatie

SPORT: federatie-API

background accent
8

Extra hulp nodig?

Als alle vorige stappen onvoldoende hebben geholpen, kan je contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat.

background accent
Vorige stap
Volgende stap
Download wegwijzer Pesten voorkomen