Is pesten een strafbaar feit?

Pesten is strafbaar als het pestgedrag heel erg is en het pesten kan bewezen worden. In dat geval kan je naar de politie stappen, die een proces-verbaal zal opstellen. De politie stuurt dat proces-verbaal (het verslag van wat er gebeurde) door naar de procureur des Konings

Vervolgens kunnen er 2 dingen gebeuren:

 • De procureur seponeert het dossier. Er gebeurt verder niets mee.
 • De procureur beslist om de zaak door te geven aan de jeugdrechter. Als de jeugdrechter het pestgedrag voldoende erg bevindt kan deze beslissen om de minderjarige pester onder toezicht te plaatsen van de sociale dienst van de jeugdrechtbank of om de jongere te laten opnemen in een jeugdinstelling.

Hoe kan pestgedrag bewezen worden:

 • Is er sprake van fysiek geweld? Laat de verwondingen vaststellen door een huisarts en ga met dat medische attest naar de politie.
 • Bij cyberpesten:
  • Zet bij het chatten altijd het automatisch loggen van gesprekken aan
  • Maak foto’s of screenshots van vervelende berichten, haatprofielen of foto’s.
  • Sla gesprekken op of mail ze naar jezelf.
  • Bewaar de sms-berichten.
  • Bewaar voicemailberichten.
  • Hou een logboek bij van het pesten en noteer zoveel mogelijk data en (exacte) tijdstippen.
  • Noteer gebruikersnaam en nickname(s) van betrokkene(n).