Wegwijzer voor begeleiders

om pesten aan te pakken
1

Ga in gesprek met het gepeste kind/jongere

Pesten los je op daar waar het zich voordoet, in de groep. Als leerkracht, trainer, jeugd- en cultuurwerker zal je hiervoor eerst een gesprek aangaan met het gepeste kind/jongere. Voel je je niet confortabel om dit alleen te doen, vraag (onder)steun(ing) aan de zorgleerkracht/leerlingbegeleider van jouw school of API (aanspreekpersoon integriteit) van jouw groep of sportclub.

Hoe? Ga in gesprek:

  1. Wat is er juist gebeurd? Wanneer is het begonnen? Hoe vaak komt het voor?
  2. Hoe is dat voor jou? Hoe kan je het volhouden? Wat geeft je steun?
  3. Aan wie vertelde je het al? Wat is er al gebeurd?
  4. Wat is voor jou belangrijk? Wat moet veranderen? Hoe wil je dat het wordt?
  5. Wat is daar voor nodig? Wat kan je daarbij helpen? Wie kan jou daarbij helpen? Wat is voor jou een stap(je) vooruit?


Wordt er iemand gepest met naaktbeelden?

Contacteer ChildFocus: bel 116000

Gaat het over strafbare feiten?
Contacteer ook de politie

background accent
2

Maak samen afspraken

Bespreek samen met het kind/de jongere jullie volgende (kleine) stappen en maak hier duidelijke afspraken over. Informeer het kind/de jongere altijd wanneer je iets doet. Doe niets waarvan het kind/de jongere niet op de hoogte is.

Lees ook Aan de slag met de groep bij een pestsituatie voor meer info en hulp over wat jij vervolgens intern kan doen in geval van een pestsituatie.


Wordt er iemand gepest met naaktbeelden?

Contacteer ChildFocus: bel 116000

Gaat het over strafbare feiten?
Contacteer ook de politie

background accent
3

Extra hulp nodig?

Lukte het niet om de pestsituatie intern op te lossen of heb je meer hulp nodig, zoek dan hulp extern, buiten de groep.

ONDERWIJS: CLB

JEUGD & CULTUUR: aanspreekpunt integriteit van je organisatie (API)

SPORT: federatie-API


Wordt er iemand gepest met naaktbeelden?

Contacteer ChildFocus: bel 116000

Gaat het over strafbare feiten?
Contacteer ook de politie

background accent
4

Extra hulp nodig?

Als vorige stap niet lukte, zoek dan hulp bij:

ONDERWIJS: aanspreekpunt integriteit CLB / PBD

JEUGD & CULTUUR: De Ambrassade

SPORT: Centrum Ethiek in de Sport


Wordt er iemand gepest met naaktbeelden?

Contacteer ChildFocus: bel 116000

Gaat het over strafbare feiten?
Contacteer ook de politie

background accent
5

Extra hulp nodig?

Als alle vorige stappen onvoldoende hebben geholpen, kan je contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat.


Wordt er iemand gepest met naaktbeelden?

Contacteer ChildFocus: bel 116000

Gaat het over strafbare feiten?
Contacteer ook de politie

background accent
Vorige stap
Volgende stap
Download wegwijzer Pesten voorkomen