Wegwijzer voor begeleiders

om pesten te voorkomen
1

Voorkom pesten

Iedereen die kinderen en jongeren begeleidt, zoals leerkrachten, trainers, jeugd- en cultuurwerkers, ... heeft er baat bij om pesten te voorkomen. Een gedragen pestpreventiebeleid is een eerste belangrijke stap om pestsituaties te voorkomen.

Lees ook: Pesten voorkomen

background accent
2

Voorkom pesten

Meer info en hulp om pesten te voorkomen vind je bij:

SECTOROVERSCHRIJDEND
Grenswijs

Cavaria/Kliq

NOM

Pimento

ONDERWIJS
Anti-pest-slang

Gezonde School

Pedagogische begeleidingsdiensten

Pulso

Tenz

Vlaamse Scholierenkoepel

JEUGD & CULTUUR
Tumult

SPORT
Centrum Ethiek in de Sport

background accent
Vorige stap
Volgende stap
Download wegwijzer Pesten aanpakken