Hoe maak ik van mijn groep een fijne, hechte groep?

Enkele tips voor een warme groepssfeer:

 • Breng veel variatie in je aanbod. Zo vindt iedereen wel iets leuk.
 • Werk met wisselende groepen zodat je regelmatig van partner of groep(je) wisselt.
 • Zet elkaar regelmatig in de bloemetjes, zowel individueel als in groep.
 • Praat regelmatig met elkaar, ook over gevoelens.
 • Maak duidelijke afspraken die iedereen kent, uitdraagt en verdedigt. Wees consequent!
 • Maak het plezant online en vraag daarvoor de hulp en steun van iedereen, ook van ouders.
 • Iedereen weet bij wie je terecht kan als je met problemen zit.
 • Geef als begeleiding het goede voorbeeld.
 • Zoek bij problemen samen naar oplossingen en maak afspraken over volgende stappen. Overleg en evalueer de afspraken en uitkomsten ervan.
 • Keur gedrag af, niet de persoon, als grenzen overschreden worden.
 • Installeer een anonieme meldknop/punt om pesten te signaleren.
 • Grijp zo snel als mogelijk in bij pesten en geef aan dat pesten niet kan.
 • Vraag regelmatig inspraak van de groep en integreer die in de werking.

Lees ook: pesten voorkomen

Wil je als school, jeugdvereniging of sportclub op een eenvoudige manier een jaar lang bouwen aan een fijn en hechte groep waar pesten minder kans maakt: laat je inspireren door de bouwstenen van #eenjaarlangtegenpesten met tips en praktijkvoorbeelden. Ga er mee aan de slag en pluk er het hele jaar de vruchten van!