Pesten of plagen: wat is het verschil?

door Tumult | 11 - 24 jaar

Pesten, plagen, ruziemaken, ... Het is niet allemaal hetzelfde. Het is ook niet allemaal even erg. Daarom is het goed als je het verschil ziet, al is dat niet altijd even makkelijk.

Hoe herken je pesten?

Stel deze 4 vragen:

 1. Voelt iemand zich gekwetst?
  • Dat kan door iets te doen of door iets te zeggen.
  • Bijvoorbeeld iemands spullen kapot maken of iemand uitsluiten.
 2. Zijn het altijd dezelfde personen die keer op keer dezelfde persoon kwetsen?
 3. Voelt de persoon die gekwetst wordt zich machteloos?
 4. Blijven ze het doen, ook als iemand het niet meer leuk vindt?

Zeg je 4 keer ja? Dan gaat het om pesten.

Belangrijk om te weten: de groep rond wie pest en wie gepest wordt, speelt een heel grote rol. Zij moedigen het aan, laten het gebeuren of keuren het af. Het gaat dus niet alleen over wie pest en wie gepest wordt.

Wat kan ik doen tegen pesten?

Wanneer is het plagen? Of een ruzie?

Bij plagen en ruziemaken gaat het heen en weer. Iedereen heeft ongeveer evenveel macht.

Daarom zijn de gevolgen van plagen en ruzie meestal minder erg dan de gevolgen van pesten.

Maar ook plagerijen of ruzie kunnen kwetsen. Wat is dan het verschil?

 • Bij plagen is het niet de bedoeling om iemand te kwetsen.
  • Plagen gebeurt net vaak uit vriendschap of om aandacht te krijgen van iemand die je stiekem wel heel erg leuk vindt.
  • Plagen stopt snel als iemand duidelijk maakt dat het niet meer leuk is.
 • Een ruzie stopt ook op een of andere manier: het kan soms lang duren, maar ofwel kan je de ruzie uitpraten, ofwel kan je afstand nemen van de ruzie.
  • Dat gaat niet bij pesten, want dat blijft je achtervolgen.

Ook als je gekwetst bent door plagen of ruzie helpt het om erover te praten met iemand.

Kan plagen of ruzie veranderen in pesten?

Ja, dat kan zeker.

Iemand kan beginnen pesten uit boosheid. Bijvoorbeeld als wraak, of om zichzelf beter of sterker te voelen.

Iemand kan bijvoorbeeld beginnen pesten omdat die ontdekt dat die populair wordt bij anderen door ‘grappige’ stoten uit te delen naar steeds dezelfde persoon.

Denk je dat plagen of ruzie in pesten veranderd is? Stel jezelf de 4 vragen hierboven om pesten te herkennen.

De gevolgen van pesten zijn veel groter, dus het is goed om het verschil te kunnen zien. Want dan moet er echt een oplossing komen.

Op welke manieren wordt er bij pesten gekwetst?

1. Door dingen te zeggen

Beledigen, uitlachen, schelden, dreigen, afpersen, kwaadspreken of liegen over een persoon of de ouders of vrienden van die persoon, …

2. Door dingen te doen

 • Uitsluiten: negeren, nooit uitnodigen, nooit mee praten, niet welkom doen voelen door na te bootsen of belachelijk te maken, …
 • Lichamelijk pijn doen: duwen, slaan en trekken, vastbinden, opsluiten, …
 • Spullen beschadigen: overhoop halen, stukmaken, stelen, verstoppen, …

Waar wordt er gepest?

Pesten kan overal gebeuren:

 • Op school
 • In de vrije tijd: in de jeugdbeweging, op de sportclub, op het speelpleintje, ...
 • Online
 • ...

Eigenlijk kan het overal waar er een groep is die het pestgedrag beloont: door mee te doen, door mee te lachen, door bang te worden of door niet te reageren.

Online pesten (via sociale media, websites of games) wordt soms ook cyberpesten genoemd.

Maar het is geen andere manier van pesten, enkel een andere plaats.

 • Online pesten is makkelijker voor de dader, omdat die vanop afstand minder goed ziet hoe kwetsend alles is.
 • En het is moeilijker voor het slachtoffer:
  • Het pesten blijft doorgaan, zelfs als de pester en het slachtoffer niet bij elkaar in de buurt zijn.
  • Het kan aanvoelen alsof er geen veilige plek meer is om te schuilen. De andere plaats zorgt dus wel voor zwaardere gevolgen.
 • Toch zijn de oplossingen bij online pesten hetzelfde. De plaats maakt niet uit, je moet op dezelfde manier aan de slag!
WatWat logo
Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.