Omgaan met kinderen die omstaander zijn

Mijn kind vertelt me dat er gepest wordt. Wat kan ik doen als ouder?

De grootste groep kinderen wordt niet gepest en pest niet zelf. Ze zijn omstaanders en kijken toe. Dit kan op verschillende manieren: niets zeggen, afstand nemen, lachen, meehelpen, enz.

Als ouder kan je omstaanders aanmoedigen om met de steun van leeftijdsgenoten de geheimhouding rond pesten te doorbreken. Toon kinderen veilige manieren om gepeste leeftijdsgenoten te ondersteunen. Zeer veel kinderen vinden het niet leuk dat anderen gepest worden. Ze zullen dus graag gebruik maken van de tips die je als ouder geeft.

Omstaanders hebben een grote invloed op een positief schoolklimaat. Daar wordt in de praktijk vaak te weinig mee gedaan. Ook de mogelijkheden van kinderen om elkaar te helpen worden onderschat. Maak kinderen bewust van die mogelijkheden, help hen vaardigheden ontwikkelen en aanmoedigen om het pesten te stoppen. Omstaanders die dat doen worden medestanders.

Wat kunnen ouders doen?

 • Blijf rustig, word niet boos en toon geen ontgoocheling als je kind de rol van medestander niet heeft opgenomen. Misschien neemt je kind later wel de rol van medestander op.
 • Bekijk met je kind de situatie, blijf met je kind spreken en help om de juiste vaardigheden te ontwikkelen.
 • Breng de angst van je kind ter sprake en geef ondersteuning.
 • Medestanders kunnen echt iets aan pesten doen, als ze:
  • hun steun uitspreken voor de persoon die gepest wordt: “Ik vind die sweater van jou wel leuk!” of “Je zei daarnet iets interessants...”.
  • weigeren mee te lachen en toe te kijken hoe iemand gepest wordt;
  • de hulp inroepen van vrienden en volwassenen.

Mijn kind wil helpen om het pesten te stoppen: hoe kan ik als ouder helpen?

 • Luister heel aandachtig naar je kind en moedig het aan om gevoelens en ervaringen te delen.
 • Moedig je kind aan om manieren te vinden om het kind te helpen dat gepest wordt. Ondersteun je kind daar in.
 • Moedig je kind aan om met jouw steun een actieplan uit te werken.
 • Erken, bevestig en versterk de moedige stap van je kind dat ervoor koos om een medestander te worden. Neem bezorgdheid ernstig. Volwassenen hebben vaak vooral oog voor situaties waarin fysiek gevaar bestaat. Uitsluiting doet echter ook veel pijn en maakt bang.
 • Garandeer je kind dat jij hem/haar altijd zal steunen.
 • Wees je bewust van de kracht van je eigen houding tegenover je kind en anderen.
 • Reageer zelf tegen elke vorm van onvriendelijkheid waarmee je te maken krijgt.

Neem zeker een kijkje op het vormingsaanbod van onze partners om te kijken hoe jij jezelf en je gezin kan sterken tegen pesten.