Mijn kind pest mee. Wat kan ik als ouder doen?

  • Help je kind de gevolgen van het pesten in te zien, zoals de pijn van het kind dat gepest wordt. Moedig je kind aan om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn gedrag en de gevolgen ervan.
  • Moedig je kind aan om manieren te vinden om het kind te helpen dat gepest wordt en ondersteun je kind daarin.
  • Ga in tegen pogingen van je kind om het gedrag uit te leggen of te verantwoorden (bijvoorbeeld: “Het was maar voor de grap”). Zeg duidelijk dat zo’n gedrag niet aanvaardbaar is.
  • Moedig je kind aan om met jouw steun een actieplan uit te werken.
  • Erken, bevestig en versterk de moed die je kind nodig zal hebben als het ervoor kiest om een medestander te worden.
  • Garandeer je kind dat jij hem/haar/hun altijd zal steunen.