Is pesten strafbaar?

Ja, als het pestgedrag heel erg is. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat je gepest wordt. En met dat bewijsmateriaal naar de politie stappen.

De politie stelt een proces-verbaal op. Dat is een soort verslag van wat er allemaal gebeurd is. De politie stuurt dat proces-verbaal door naar de procureur des Konings. Die kan twee dingen doen:

  • De procureur seponeert het dossier. Er gebeurt verder niets mee.
  • De procureur beslist om de zaak door te geven aan de jeugdrechter. Vindt de jeugdrechter dat het pestgedrag zó erg is? Dan kan die beslissen om de minderjarige pester onder toezicht te plaatsen van de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Of om hem of haar te laten opnemen in een jeugdinstelling.

Doe zoals Yasmien

Yasmien werd lastig gevallen door anonieme trolls. Ze diende zonder enige verwachting een klacht in bij de politie. Die kon één van de daders vatten. Dankzij Yasmien werd voor het eerst in België een online hater veroordeeld.

FOTO: Mitch Lensink

WatWat logo
Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.