Ik zie iemand pesten. Wat doe ik?

Pesters willen eigenlijk zelf heel graag bij de groep horen. Als de omstaanders niet reageren zoals de pester hoopt, wordt het pestgedrag niet beloond en verdwijnt het (meestal) snel. Jij kan als omstaander dus zeker iets doen. Maar wat dan?

Doe niet

 • Meelachen

 • Negeren wanneer er iemand pest

 • Weglopen

 • Mee pesten

Doe wel

 • Spreek de andere groepsleden aan en zeg dat je het pestgedrag niet oké vindt. Ga samen in tegen de pester. Als groep sta je sterker.

 • Vertel de pester dat je het niet leuk vindt wat hij of zij doet. Praat rustig, zoek samen naar een oplossing. Onthoud goed: je vindt het pestgedrag van die pester niet leuk, maar misschien heeft de pester ook problemen.

 • Steek het slachtoffer een hart onder de riem: nodig hem of haar uit om mee aan jullie bij tafel te zitten, mee een spel te spelen, ...

 • Praat erover met een volwassene die je vertrouwt, zoals je ouders, een leerkracht, je sportcoach, iemand van het CLB op je school of het aanspreekpunt integriteit (API) in je jeugdvereniging

  • Dat is niet hetzelfde als klikken. Een klikker zegt iets door om iemand in de problemen te krijgen en er zelf beter uit te komen.

  • Maar meld jij iets omdat je je zorgen maakt en wil dat het pesten ophoudt? Dat is iets helemaal anders, en net heel moedig. Pesten stopt niet vanzelf, jij kan het verschil maken.

 • Zorg ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep. De toeschouwers en het slachtoffer maar ook de pester of pesters. Een goede sfeer zorgt ervoor dat niemand de nood voelt om de pesten.

WatWat logo
Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.