Iemand heeft een genante foto van mij online gezet. Wat nu?

door Pimento | 11 - 24 jaar

Wil je de foto laten verwijderen?

  • Spreek de persoon aan die hem online zette. Vraag hem of haar om de foto van internet te halen.
  • Niet gelukt? Rapporteer dan de foto via de sociale netwerksite zelf.

Praat erover

  • Werd de foto gedeeld door iemand van jouw hobby, school? Praat erover met een begeleider die je vertrouwt, zoals je leerkracht of je aanspreekpunt integriteit (API) in je jeugdvereniging.
  • Child Focus kan jou bijstaan. Zij hebben een hulplijn rond "veilig internet". Zie het blokje PRAAT EROVER op deze pagina.

Krijg je de foto echt niet verwijderd?

Neem contact op met ikbeslis.be of de politie. Zij krijgen vaak meer gedaan van sociale netwerksites.

Maak screenshots

Hoe pijnlijk de confrontatie ook is: sla al het bewijsmateriaal op. Maak screenshots van alle websites waar je foto op voorkomt. Zo kan de politie meteen actie ondernemen tegen de verspreiders.

FOTO: Niklas Hamann

WatWat logo
Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.