Een herstelgesprek tussen de pester en gepeste

Pesten gebeurt heel dikwijls in de omgeving van een groep. Hulp zoeken, in therapie gaan of een programma volgen dat werkt aan zelfvertrouwen, kunnen helpen om de schade van het pesten te herstellen.

Het echte pesten stop je op deze manier niet. Integendeel. Het pesten dient aangepakt te worden waar het zich voordoet.

Een herstelgesprek tussen de pester en de gepeste kan enkel als de gepeste dit echt ziet zitten en als de pester zijn/haar/hun fouten kan erkennen en aangeeft het terug goed te willen maken.

Redenen om te kiezen voor een herstelgesprek:
 • = confronterende aanpak
 • Het pesten is al lang(er) bezig
 • Het pesten heeft een grote impact op het slachtoffer (en zijn/haar omgeving)
 • De pester geniet hoge status en krijgt ruime steun
 • Het slachtoffer staat (quasi) alleen
 • Begeleider(s) steunen de gekozen aanpak
 • Dwingende en snelle correctie van het probleemgedrag is nodig.
Stap 1: start herstelgesprek op
 • “We zitten hier vandaag samen omdat – benoem waar het om gaat – gebeurd is.”
 • “De bedoeling van het gesprek is om de schade en de verstoorde relatie tussen jullie te herstellen.”
Stap 2: stel aan ieder om de beurt de volgende vragen:
 • “Wat is er gebeurd?”
 • “Hoe voel je je daarbij?”
 • “Wat had jij anders kunnen doen?”
 • “Wat verwacht jij van … ?”
 • “Hoe kan het weer goed gemaakt worden? Wat ga jij doen?”

Je mag de vragen herhalen en verplaatsen, maar ze moeten allemaal aan bod komen en beantwoord worden.

Stap 3: herneem een gesprek met de pester en de gepeste
 • Na 1 à 2 dagen/1 à 2 weken (afhankelijk van jullie werking) spreek je nogmaals met de pester en de gepeste. 
 • Vraag hen in hoeverre zij zich aan de gemaakte afspraken houden en hoe zij zich daarbij voelen. 
 • Motiveer hen eventueel om een nieuw voorstel te bedenken. Door afzonderlijk met hen te spreken, kunnen zij zich niet achter elkaar verstoppen. 
 • Het speelt geen rol of alle afspraken consequent volgehouden worden, zolang de pesterijen maar gestopt zijn. Blijf dit herhalen en voorzie voldoende tijd voor de opvolging.