De herstelcirkel of HERGO

Pesten gebeurt heel dikwijls in de omgeving van een groep. Hulp zoeken, in therapie gaan of een programma volgen dat werkt aan zelfvertrouwen, kunnen helpen om de schade van het pesten te herstellen.

Het echte pesten stop je op deze manier niet. Integendeel. Het pesten dient aangepakt te worden waar het zich voordoet, namelijk in en met de groep. 

  Een herstelcirkel of een HERGO is een groepsoverleg waarin de hele groep betrokken wordt. Samen ga je op zoek naar hoe de schade en de verstoorde relatie hersteld kan worden. Dit kan enkel indien zij die schade en/of leed veroorzaakten, erkennen dat ze in de fout gingen. Je kan hierbij steunfiguren betrekken om zo je draagvlak te verbreden en de slaagkans te verhogen. Een moderator bereidt het overleg voor en leidt de gesprekken in goede banen.

  Redenen om te kiezen voor een herstelcirkel of een HERGO
  • = confronterende aanpak
  • Het pesten is al lang(er) bezig
  • Het pesten heeft een grote impact op het slachtoffer (en zijn/haar omgeving)
  • De pester geniet hoge status en krijgt ruime steun
  • Het slachtoffer staat (quasi) alleen
  • Begeleider(s) steunen de gekozen aanpak
  • Dwingende en snelle correctie van het probleemgedrag is nodig.
  Stap 1: de moderator organiseert voorbereidende, individuele gesprekken
  • Begin met een gesprek met het slachtoffer, wiens toestemming nodig is om verdere gesprekken te organiseren.
  • Tijdens de voorbereidende gesprekken geven de groepsleden (en hun steunfiguren) hun ervaringen en aandeel in het incident aan. 
  • De groepsleden (en hun steunfiguren) uiten hun gedachten en gevoelens bij de geleden schade en verstoorde relatie en zoeken al naar mogelijkheden om de schade en relatie te herstellen. 
  • Als aan alle voorwaarden voor een groepsoverleg voldaan zijn, legt de moderator de bedoeling en het verloop van de samenkomst uit.
  Stap 2: de moderator leidt het groepsoverleg in:
  • Herhaal bij de start van het overleg de bedoeling en het verloop van de samenkomst. 
  • Geeft ook richtlijnen mee:
   - Je krijgt het woord
   - Probeer kort en kernachtig te antwoorden
   - Je geeft geen reactie op wat je hoort
  Stap 3: tijdens het overleg:
  • Elk groepslid (en steunfiguur) komt aan bod om hun ervaringen en aandeel te delen. 
  • Elk groepslid (en steunfiguur)  uit zijn/haar gedachten en gevoelens hoe (de) andere(n) en de groep geraakt zijn. 
  • Zoek samen naar een plan om de geleden schade en de verstoorde relatie te herstellen.
  • Maak afspraken en schrijf ze op.
  Stap 4: koppel de gemaakte afspraken op regelmatige basis terug naar de groep door ze te bespreken: 
  • Vraag de verschillende groepsleden in hoeverre zij hun voorstellen/afspraken uitvoerden en hoe zij zich daarbij voelen.
  • Eventueel motiveer je hen om een nieuw voorstel te bedenken.
  • Door ook eens afzonderlijk met de groepsleden te spreken, kunnen zij zich niet achter elkaar verstoppen. 
  • Het speelt geen rol of iedereen zijn voornemen heeft uitgevoerd, zolang de pesterijen maar gestopt zijn.