Eén-op-ééngesprek met wie pest of meepest

Pesten gebeurt heel dikwijls in de omgeving van een groep. Hulp zoeken, in therapie gaan of een programma volgen dat werkt aan zelfvertrouwen, kunnen helpen om de schade van het pesten te herstellen.

Het echte pesten stop je op deze manier niet. Integendeel. Het pesten dient aangepakt te worden waar het zich voordoet. 

Op individueel niveau kan je een één-op-ééngesprek aangaan met wie pest of meepest. Je keurt het gedrag af, niet de persoon. En je zegt duidelijk : “Dit zeg of doe je niet. Punt.”

Redenen om te kiezen voor een één-op-ééngesprek:
 • = confronterende aanpak
 • Het pesten is al lang(er) bezig
 • Het pesten heeft een grote impact op het slachtoffer (en zijn/haar omgeving)
 • De pester geniet hoge status en krijgt ruime steun
 • Het slachtoffer staat (quasi) alleen
 • Begeleider(s) steunen de gekozen aanpak
 • Dwingende en snelle correctie van het probleemgedrag is nodig.


Stap 1: je spreekt af met de gepeste: 
 • "Mag ik met je X (naam van de pester) spreken om aan te geven dat ik wil dat het gedrag stopt?" 
 • "Wat mag ik vertellen?" 
 • "We spreken af dat ik X (naam van de pester) … vertel en koppel het gesprek naar jou terug.”
Stap 2: een gesprek met de pester
 • “Ik zie/verneem dat … is gebeurd.” (maak het zo concreet en feitelijk mogelijk zonder interpretaties)
 • “Ik voel me …” (benoem je gevoel: boos, blij, bang, verdrietig, ...)
 • “Ik begrijp dat je dit misschien niet kwetsend bedoeld hebt of niet ten volle beseft dat dit gedrag echt niet oké is.” (interpretatie)
 • “Ik zou graag willen dat het stopt. Wat kan jij hiervoor doen?”
 • “Ik zal dit samen met jou opnemen en regelmatig bespreken.”
Stap 3: herneem het gesprek met de pester:

Na 1 à 2 dagen/1 à 2 weken (afhankelijk van jullie werking) spreek je nogmaals met de pester

 • Vraag hen in hoeverre hij/zij zich aan de gemaakte afspraken houdt. 
 • Motiveer hem/haar eventueel om een nieuw voorstel te bedenken. 
 • Het speelt geen rol of alle afspraken consequent volgehouden worden, zolang de pesterijen maar gestopt zijn. Blijf dit herhalen en voorzie voldoende tijd voor de opvolging